13 augusti 2019 |  Diabetes

Things I would like to have known when I was diagnosed #DBW2019

Just a few days before I got my diagnose Type 1 Diabetes.

When I got my diagnosis, I felt tiny and scared. I was young, 13 years old and it felt like I had no control over what my life would be or look like. What my doctors, nurses and even my dietician told me became laws and regulations that would not be broken. It felt tough and like I now had more eyes on me than ”just” my parents. After all, when I think back on the first period, it feels very good and I think I was treated well by the healthcare staff. They gave wise advice and really nothing they said was carved in stone. They wanted me to understand the importance of getting to know my own body and listening to the different signals my body gave.
After all, there are some points that I would have known while lying in the hospital bed.

Life with (or without) diabetes is not always so peaceful and wonderful, but whatever the condition of life, your diabetes doesn’t have to be an obstacle to get a rich and good life. Because it’s you and your mindset that largely determine whether you want or not, try to fulfill your dreams or goals. But remember, diabetes requires more planning and structuring than your friends need who don’t have diabetes. But nothing is impossible.

Food is something that is your friend. Food is vital for your body to be functional. Don’t listen too much to all the tips and advice on different types of diets or dietary advice; it can confuse more than it actually helps. Food should be and is joy and you can eat just about anything if that is what you want, even if you have to think an extra thought of the amount of food or the amount of insulin. For example, it’s better to take a candy now and then than to eat the whole thing at once on Saturday night. Remember to dose insulin according to the need for food while avoiding losing weight or gaining weight.

Your diabetes – your own damn rules. It will take time to know which your rules / routines are to feel as good as possible and these may change over the years. But don’t forget that life is changing and that your routines need to be adjusted as well. You will become a professional and best at knowing your own body and your diabetes. You decide.

Some days it’s okay to hate your diabetes. You don’t have to feel like a superhero every day. This is normal and doesn’t mean you have failed. This makes you a completely normal person who has been diagnosed with diabetes. It’s also worth pointing out that some days, the best way to manage diabetes might be to watch a movie and eat your favorite food in bed. Life is too short to not listen to your body. 

And lastly, make your diabetes as wonderful as you can. Sometimes it’s a horrible thing to have to live with and it can be difficult to accept the situation. This is when you should focus on making it more fun, gorgeous, more beautiful or just what you need to get through the day. It’s up to you what that means. That said, it’s you who decides, no one else – you are the hero in your life!

Take care of yourself. Never stop dreaming.

När jag fick min diagnos kände jag mig liten och rädd. Jag var ung, 13 år och det kändes som att jag nu inte hade kontroll över hur mitt liv skulle bli eller se ut. Det som mina läkare, sjuksköterskor och även min dietist sa till mig blev till lagar och regler som inte skulle brytas. Det kändes tufft och lite som att jag nu hade fler ögon på mig än ”bara” mina föräldrar. När jag nu tänker tillbaka på den första perioden känns det trots allt väldigt bra och jag anser att jag blev bra bemött av sjukvårdspersonalen. De gav kloka råd och egentligen var inget som de sa hugget i sten. De ville att jag skulle förstå vikten av att lära känna min egen kropp och lyssna på olika signaler som min kropp gav ifrån sig. 

Det finns trots allt några punkter som jag skulle vilja ha vetat när jag låg där i sjukhussängen. 

Livet med (eller utan) diabetes är inte alltid så fridfullt och härligt, men oavsett tillstånd i livet behöver inte din diabetes vara ett hinder för ett rikt och bra liv. För det är du själv och din tankeverksamhet som till stor del avgör om du vill eller inte vill försöka uppfylla dina drömmar eller mål. Men kom ihåg, diabetes kräver mer planering och strukturering än dina vänner behöver som inte har diabetes. Men ingenting är omöjligt.  

Din diabetes – dina regler. Det kommer att ta tid att veta vilka som är dina regler/rutiner för att må så bra som möjligt och dessa kan komma att ändras under åren. Men glöm inte bort att livet förändras och att dina rutiner måste justeras allt eftersom. Du kommer att bli proffs och bäst på att känna din egen kropp och din diabetes. Du bestämmer. 

Mat är något som är din vän. Mat är livsviktigt för att din kropp ska fungera. Lyssna inte för mycket på alla tips och råd på olika typer av dieter eller kostråd, det kan förvirra mer än vad det faktiskt hjälper. Mat ska vara och är glädje och det går att äta precis vad som helst om det är det du vill även om du måste ta hänsyn till mängden mat eller fördelningen över tid. Exempel, det är bättre att ta en godis då och då än att äta hela ransonen på lördag. Tänk på att dosera insulin efter behovet av mat samtidigt som du måste undvika att gå upp eller ner för mycket i vikt.  

Vissa dagar är det okej att hata sin diabetes. Du behöver inte varje dag känna dig som stålmannen. Detta är normalt och betyder inte att du har misslyckats utan det gör dig till en helt normal person som har diagnosen diabetes. Det är också värt att poängtera att vissa dagar kan det bästa sättet att hantera diabetes vara att titta på film och äta din favoritmat i sängen.  

Och till sist, gör din diabetes så härlig som du bara kan. Ibland är det en hemsk sak att behöva leva med och det kan vara svårt att acceptera läget. Det är då du ska fokusera på att göra det roligare, sexigare, vackrare eller precis det du behöver för att du ska ta dig igenom dagen. Oavsett vad det betyder. Som sagt, det är du som bestämmer, ingen annan! 

Ta hand om dig själv. Sluta aldrig drömma. 

#DBW2019

2 kommentarer till “Things I would like to have known when I was diagnosed #DBW2019”

 • Hej!
  Gud, du är så duktig och bra. Tack för att du delar med dig av din vardag som diabetiker. Jag har också diabetes typ 1, har alltid haft bra värde men nu de senaste månaderna har det varit tufft (haft låga värden som gör att jag blir rädd för att ta för mycket insulin då blir det högt istället). Jag undrar om du kan berätta lite mer av hur mycket insulin du tar vid varje måltid och om du äter lite mer än vanligt hur många enheter du höjer? Jag har sett din video på Youtube där du berättade att du tar snabbinsulin 15min innan du äter. Gör du det alltid eller vid speciella tillfällen?
  Hoppas att du kan svara på detta. ❤

  • Hej Mimi,
   Tack och stort tack för att du delar med dig av dina erfarenheter och oroligheter. Det är absolut inte lätt sjukdom att handskas med! Jag tar olika enheter insulin till när på dygnet jag äter, vad jag äter och om jag har/ska röra på mig. Det är en så otroligt individuell sjukdom vilket gör att det blir svårt att svara specifikt på vilka enheter jag tar. Idag tar jag fiasp vilket är ett snabbverkande insulin. I och med detta behöver jag inte alltid vänta 15 min innan jag äter. Och det är också beroende på vad jag äter. Skajag äta något som jag vet påverkar mitt blodsocker direkt försöker jag vänta några extra minuter men generellt tar jag insulinet i samband med mat!
   Har du fler frågor, tveka inte att ställa de! Kram

 • Lämna ett svar

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  @saramoback

  For me it is important to eat a balanced diet and for me it means that I eat a little of everything. There is no "no" food and there is nothing that I remove from my diet if it is something I actually like. I am not a lover of pasta, but when we had settled down at this restaurant the other day, the only thing that was available that was gluten free (yes, I have celiac as well) was pasta. I think it is important that I can feel that there is no danger around food or bloodsugar, even though it is carbs, and that pasta wasn’t in my mind during the day, but it was delicious!!!  We all make our choices. I encourage you to make choices that are good for YOU, and YOUR body. I sometimes eat low carb food, sometimes salad, sometimes I eat pizza. A balanced diet. I choose the food I crave and I have learned that my diabetes doesn’t have to be an obstacle. We will all make mistakes, and that's normal.  To eat out can be a challenge, but it doesn’t means it will stop you from trying it enjoying the company 🌸  After recovering from my eating disorder, it is important that I fuel my body with energy and nutrition. But also to make sure to eat delicious chocolate/bread or whatever it is I’m craving that day 💕
  ...

  I am so happy and grateful that this is only a temporary moment. I know many people are worse off than I am, but sometimes it is difficult to find strength in what belongs to my everyday life. And these are feelings that I am aware of are normal.  Life goes up and down and it can be tough that emotions you never felt before shows up. I think it's part of experiencing life and learning new things about myself.  The most important thing I feel at the moment, is that I am surrounded by people who encourage and loves me! There are many fun things I have planned and I know I have a very fun summer to look forward to 💕
  ...

  I have had a very good weekend 💕 The pain becomes less painful and it becomes easier to live a more “normal” life (what that means). But there is a lot to work on. During the weekend I have occasionally cried, laughed and felt incredibly weak. But the positive thing is I haven’t been alone.  The mental part is still something I need to work on. I take one thing at a time. Because I know I am stronger that I think I am, and it’s okey to not be okey ❤️
  ...

  Följ mig på Instagram