18 augusti 2019 |  Diabetes

Did he/she really said that? #DBW2019

Sipping on our favorite drink – Campari Soda when suddenly, a man beside me asked me..

I think everyone who has diabetes has got and will receive comments about why they were diagnosed with diabetes, how it should be treated in the best way, what type of food is best suited, etc. The list goes on. These comments are often due to misunderstanding and ignorance.

It is not clear what causes diabetes, but it occurs when the immune system incorrectly attacks the insulin-producing cells in the pancreas. This causes damage and prevents the pancreas from producing insulin properly. Type 1 diabetes also has a genetic component.

That being said, I want to tell you about a comment / question I received when I sat at a super-nice restaurant in the old town of Ibiza this summer with my dad. We talked about life while sipping on our favorite drink, campari soda. Beside us sat two elderly men and seemed to enjoy exactly the same environment, drink and company as we.

All of a sudden one man turns around and asks in a shaky English dialect:

“What you have on your arm there, is it a GPS? If so, I’m in need of one for my wife, thou she has an incredibly lousy local sense and I would desperately want a GPS on her so she does not get lost.”

I burst out in laughter and couldn’t help but tell him what it actually was – a cgm which through Bluetooth on my phone shows my blood sugar. I have type 1 diabetes.

Both men became fascinated and wanted to hear more about diabetes. I know after many questions and comments about my diabetes that it does not help to sound angry or be saucy. The best thing is to explain in simple words what diabetes is, and that life is not as simple as eating more cinnamon, stopping eating sweets and just eating salad.

In retrospect, I can’t stop thinking about how good it would be to have a GPS. Like his wife, I have an incredibly miserable local sense and despite smartphones, there is a risk that I will still end up in the wrong location.

Old town in Ibiza! Love this place!

Jag tror att alla som har diabetes någon gång har fått och kommer att få kommentarer kring varför man fått diagnosen diabetes, hur den ska behandlas på bästa sätt, vilken typ av mat passar bäst osv. Listan kan göras lång. Dessa kommentarer beror ofta på  missförstånd och okunskap. 

Det är inte helt klart vad som orsakar diabetes, men det sker när immunsystemet felaktigt attackerar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta orsakar skador och gör att bukspottkörteln inte kan producera insulin ordentligt. Typ 1 diabetes har också en genetisk komponent.

Nu när det är sagt vill jag berätta om en kommentar/fråga som jag fick när jag satt på en super-trevlig restaurang i gamla stan på Ibiza i somras med min pappa. Vi pratade om livet samtidigt som vi sippade på vår favoritdrink campari soda. Bredvid oss satt det två äldre män och såg ut att njuta av precis samma miljö, drink och sällskap som vi. 

Helt plötsligt vänder sig ena mannen om och frågar på en knackig engelsk dialekt:

Det du har på armen där, är det en GPS? Det är så att min fru har otroligt uselt lokalsinne och jag skulle desperat vilja ha en gps på henne så hon inte går vilse. 

Jag brast ut i skratt och kunde inte annat än berätta vad det faktiskt var – en cgm som via Blåtand på telefonen visar mitt blodsocker. Jag har typ 1 diabetes. 

Båda männen blev fascinerade och ville höra mer om diabetes. Jag vet efter många frågor och kommentarer kring min diabetes att det inte hjälper att låta sur eller näsvis. Det bästa är att förklara med enkla ord vad diabetes är och att livet är inte så enkelt som att äta mer kanel, sluta äta godis och bara äta sallad. 

Jag kan så här i efterhand inte sluta tänka på hur bra det skulle vara att ha en GPS. Jag har liksom hans fru ett otroligt uselt lokalsinne och trots smartphones är det risk att jag ändå hamnar fel. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

How about a natural skin this summer! bare Minerals complexion rescue All Luminizer Mineral 💕
Moisturizer, skin tint and spf 20, all in one from @bareminerals ⭐️ we will all be stars with this (and have a healthy-looking glow) 🤍
...

Följ mig på Instagram