13 februari 2020 |  Event

Diabetes och ätstörning

Diabetes kan vara första klivet i fel riktning – för att utveckla en ätstörning på grund av de unika aspekterna av hanteringen av typ 1 diabetes, såsom den ständiga betoningen på mat, kolhydrater och kroppsmedvetenhet.
Inget annat tillstånd påtvingar dig att tänka på varje matbit, beräkna x gram kolhydrater, portionsstorlekar och sedan livt med typ 1-diabetes. Skuld och skam som är förknippade med att inte uppnå vissa målblodglukosnivåer kan vara överväldigande för personer med typ 1-diabetes.

Jag kan inte beskriva med ord hur tacksam jag är som var The Key Note Spekaer vid Diabulima Helpline-konferensen i San Diego och ett stort tack till Erin som bjöd in mig (grundren av organisation DiabulimiaHelpline). Jag delade min historia om hur svårt det var för min diabetesläkare att först se min ätstörning när mitt blodsocker var helt perfekt.

Att vara i denna gemenskap ger mig hopp. Jag tror att vi kan vara en del av en global rörelse för att ta bort tabut att prata om problemen med just kombination mellan mat och insulin samt livet.

Diabetes can set the stage for developing an eating disorder because of the unique aspects of type 1 diabetes management such as the constant emphasis on food, carb counting, and body awareness. 

No other condition forces you to think about every single bite of food, calculate grams of carbohydrates, portion sizes, then type 1 diabetes. The guilt and shame associated with not achieving certain target blood glucose levels can be overwhelming for individuals with type 1 diabetes. 

I can’t describe how blessed I am to be the Key Note Speaker at the Diabulima Helpline Conference and a big thank you to Erin who invited me. I was sharing my story about how hard it was for my endo to see my eating disorder at first when my blood sugar was absolutely perfect. 

To be in this community gives me hope. I believe that we can be a part of a global movement to remove the taboo of talking about the problems with food and insulin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Don’t mind the plant behind me that’s about to die - cause it’s pizza time 🫶🏻 my tip is to take half dose before - and the rest a few hours later 💕 ...

I have some things I will never stop doing ✨ keep talking to myself out loud - it clears most things up and helps feelings become clear.
Take breaks. oh my god yes. A few minutes of anything else can make most things come off. And of course, I will continue to challenge myself. Could it be that the next race is already booked? omg, yes who knows 😉 Are you with me? 💕
...

Följ mig på Instagram