4 juli 2019 |  Diabetes

Diabetes – A hot topic

Måndag morgon i Almedalen och jag visste om att jag skulle besöka ”House of Diabetes”. Här kommer ett utdrag från hur hett ämnet Diabetes var och var under hela veckan! Helt fantastiskt.

Monday morning in Almedalen and I knew that I would visit ”House of Diabetes”. Here is an excerpt from how hot the topic Diabetes was and was throughout the week! Totally fantastic.

Det började tidigt och de som hade styrt upp ”House of Diabetes” var uppstyrt av AstraZeneca, Abbott och OpticomGroup. Så himla smart om du frågar mig!

It started early and those who had come up with ”House of Diabetes” were AstraZeneca, Abbott and OpticomGroup. Very smart if you ask me!

Jag var först på plats, är ni förvånade?, och hade då lite tid för en kopp kaffe och foto tillsammans med Abbott!

I was first in place, are you surprised?, and I had some time for a cup of coffee and photo together with Abbott!

Alexandra Maric, Hanna Brodda, Peter Jihde – Fan! Diabetes. – Var rubriken och det var riktigt bra samtal med både inflik från en typ 1 och en typ 2:as perspektiv

Vad kan vi göra för att öka kunskap och engagemang kring diabetes? Var den stora frågan under Almedalen.

Intresset för diabetesrelaterade frågor växer och kunskaperna ökar steg för steg. En utveckling som kan leda till nya insikter om diabetes och förbättringar för både patienter med diabetes, anhöriga och sjukvården.

What can we do to increase knowledge and commitment to diabetes? Was the big question during Almedalen.

Interest in diabetes-related issues is growing and knowledge is increasing step by step. A development that can lead to new insights on diabetes and improvements for both patients with diabetes, relatives and health care.

Träffade även Anders Jensen, CEO för NENT Group i Norden och hans kollega, Helena Kolvik som är projektansvarig för bland annat Diabetesgalan! Tänk att jag har fått möjlighet att lära känna dessa engagerade personer. De jobb som de gör är så otroligt viktigt och tänk att de tillsammans har skapat en gala för just oss! Först i världen. Det är ändå något helt otroligt!

Also met Anders Jensen, CEO of NENT Group in the Nordic countries and his colleague, Helena Kolvik, who is project manager for, among other things, the Swedish Diabetes Gala! Imagine that I have had the opportunity to get to know these engaged people. The jobs that they do are so incredibly important and think that together they have created a gala for us! First in the world. It is still something absolutely incredible!

Senare på dagen kom stjärnan! Robin Bryntesson! Det går inte att inte vara glad när han är i närheten. Vilken energi han smittar av sig med och likt mig själv är han så otroligt genuin och positiv till livet med diabetes. Han började sitt seminarium om att låta publiken göra lite gymnastikövningar vilket alltid är kul! Så inspirerande! Tack Robin!

Later in the day came the star! Robin Bryntesson! What energy he infects with and like myself, he is so incredibly genuine and positive to life with diabetes. He began his seminar on letting the audience do some gymnastics exercises, which is always fun! So inspiring! Thank you Robin!

Sist men inte minst! Jag fick ta en selfie med denna donna. Hon stod tillsammans med Peter Jihde och fick svara på frågan om hon visste om sina föräldrar faktiskt visste hur en känning känns. Medan mamman satt på första rad svarade den unga och modiga tjejen på frågan. Det är svårt att förklara hur en person med diabetes upplever en känning. Den känslan kommer en icke-diabetiker aldrig förstå. För den är så hemsk och kan vara farlig om man inte gör något åt det. Hon gjorde ett så fantastiskt jobb och jag blev så inspirerad av hennes engagemang samt lugn på scen! Så bra jobbat!

Last but not least! I had to take a selfie with this girl. She stood with Peter Jihde and answer the question ”if she knew if her parents actually knew how to feel when having a hypo”. While the mother sat on the first row, the young and courageous girl answered the question. It is difficult to explain how a person with diabetes experiences this feeling. That feeling, a non-diabetic will never understand. Because it is so horrible and can be so dangerous if you do nothing about it. She did such a fantastic job and I was so inspired by her commitment and calm on stage! So good work!

Det var en kort sammanfattning om hur dag 1 såg ut hos House of Diabetes. Ett stort tack till Abbott, AstraZeneca och OpticomGroup som hade styrt en så fantastisk första dag. Jag är mållös över att få ta del av engagemanget och jag vet att jag har sagt det förut men de personer som jobbar för att underlätta livet för oss diabetiker är stort. Jag kommer inte glömma detta.

There was a brief summary of how Day 1 looked at House of Diabetes. A big thank you to Abbott, AstraZeneca and OpticomGroup who had managed such a fantastic first day. I am speechless about getting part of the engagement and I know that I have said it before but the people who work to make life easier for us diabetics are great. I will not forget this.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Whether prepping for a special occasion, waiting for your sensor to warm 😘 (💙) or just looking to brighten your everyday look, this is a must! I am obsessed 🤩🧡

Ole Henriksen - Truth Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer

@olehenriksen
...

Följ mig på Instagram