13 juni 2021 |  Diabetes

ATTD 2021 – Höjdpunkter

Nu har jag samlat ihop mig själv samt de punkter som jag ansåg vara det viktigt för mig att lyfta upp här med ER! Jag fick alltså en biljett (virtuell sådan) av Dedoc som är en tysk organisation där jag lärt känna bland annat grundare Bastian år 2015 i Barcelona. Jag fick ansöka och jag kom med i sista sekund. Alltså, jag fick ingen inbjudan utan jag fick söka som alla andra. Ni kan med ansöka nästa gång!

Så, vad händer i diabetes-världen?

Vårdpersonal kan stärka diabetesgemenskapen!

”Diabetes Online Community” har vuxit enormt de senaste åren och med att det har vuxit har vårdpersonal och branschledare också hittat sätt att få kontakt med andra i diabetesområdet. Företagen skapar forum för att skapa kunskap om produkter, medan forskare delar data och resultat med världen. Vid en engagerande föreläsning på ATTD i år, delade flera ledare inom diabetes insikter om sociala medier, hur vi kan bygga samhället (inom diabetes) och vårdpersonalens roll i DOC.

Det nämndes även att detta forum växer för typ 2 diabetiker vilket är väldigt härligt! Eftersom online forum växer för denna befolkning är det viktigt att svara på frågor utan bedömning eller bidra till stigmatiseringen kring diabetes.

Jag säger bara ”HEJA”! Fan vad bra och yes, äntligen att det pratas mer om hur positivt det är med sociala medier.

SWEET-projekt

Professor Thomas Danne presenterade tio års data från ”SWEET-projektet” för att belysa nya förståelser för barn som drabbas av typ 1 diabetes. Uppgifterna samlades in från 2008 till 2018 och inkluderade 13 654 ungdomar med typ 1-diabetes. A1C-nivåerna sjönk för alla åldersgrupper. Detta kan förklaras av ökad användning av insulinpumpar och kontinuerliga glukosmonitorer (CGM) bland deltagarna i studien. Prof. Danne stödde denna teori genom att presentera en ny publikation i Diabetes Care som fann en stark korrelation mellan användning av en pump eller CGM med lägre A1C-nivåer.

CGM-användningen ökade bland deltagarna i SWEET-studien under den första vågen av COVID-19 i länder med högre COVID-dödlighet. Detta inträffade sannolikt på grund av behovet av fjärrövervakning av data under pandemin. Liknande ökningar observerades dock inte vid användning av insulinpumpar.

Vikten av användningen av CGM

Dr Nudrat Noor från T1D Exchange presenterade uppmuntrande resultat från en analys av 11 472 personer med typ 1-diabetes fördelade på åtta olika endokrinologikliniker. Data visade att 48% av personerna använde CGM medan 52% självkontrollerade sitt blodsocker. Men medan 49% av vita personer med typ 1-diabetes använde CGM, använde endast 38% av latinamerikaner och 18% av icke-spansktalande svarta människor CGM – vilket framhöll viktiga skillnader i tillgång till diabetesteknik. De som var på privata försäkringar använde också mer benägna CGM (57% jämfört med 33% av personer med typ 1-diabetes på offentlig försäkring).

CGM-användning var förknippad med mycket bättre diabeteshantering. Uppgifterna verkar också bekräfta resultaten från COMISAIR-studien, som tyder på att CGM driver fördelarna med avancerad teknik inom diabeteshantering.

Analysen avslöjade även stora skillnader i COVID-19-resultat mellan de som använde diabetesteknik och de som inte gjorde det.

Bland personer med typ 1-diabetes som testade positivt för COVID-19 hamnade 10% av CGM-användare på sjukhuset jämfört med 42% av dem som inte använde CGM.

Summan? Använd CGM om du kan.

Framsteg inom typ 2 diabetes

Det presenterades de senaste kliniska prövningsresultaten på tirzepatide, ett nytt glukossänkande kombinationsläkemedel för personer med typ 2 diabetes. Tirzepatide kombinerar två typer av läkemedel i en injicerbar medicin en gång i veckan.

I slutet av presentationen beskrevs vikten av framtiden för artificiell intelligens (AI) för vägledning av mat och terapeutiskt beslutsfattande. Genom att analysera tidigare glukosdata och trender kan AI potentiellt ge människor personlig mat och behandlingsrekommendationer.

Omnipod DASH-användare drar nytta av stora Hba1c minskningar under de första 90 dagarna

Deltagare hade alltså injektioner före start av Omnipod DASH såg större Hba1-minskningar än de som tidigare använde en insulinpump. Så, det kanske finns en framtid med att jag själv byter till pump? Eller? Vad säger ni Infucare – en test kanske?

CGM-användning visar stor effekt bland personer med typ 2-diabetes på mellanliggande eller långverkande insulin

Det pratades om en studie som tittade på effekterna av kontinuerlig glukosövervakning (CGM) hos vuxna med typ 2-diabetes på basinsulin. I början av studien hade 175 deltagare ett genomsnittligt Hba1c på 9,1%, behandlades huvudsakligen i primärvården, tog en till två injektioner av basinsulin per dag och hade aldrig använt CGM tidigare. Deltagarna tilldelades slumpmässigt att använda antingen en Dexcom G6 eller en One Touch Verio Flex blodsockermätare i åtta månader och träffade vårdpersonal under hela denna period både personligen och virtuellt.

Efter fyra månader såg man att gruppen som avbröt användningen av CGM att TIR (tid i målområde) sjönk från 62% i slutet av den initiala studien till 50%. Gruppen som fortsatte att använda CGM behöll sin TIR och TIR ökade till och med något efter fyra månader.

Vid fyra månader såg gruppen som avbröt CGM användningen att hba1c ökade från 7,9% i slutet av den första studien till 8,2%. De grupper som fortsatte att använda CGM kunde behålla sin Hba1c nivå

Ännu en gång. Ge tillgång till CGM!

Data från Control-IQ visar mer tid inom tid i målområde, bättre sömn och förbättrad livskvalitet

De presenterade ett delresultat från den pågående verkliga ”Control-IQ Observational” (CLIO) studien. Control-IQ är ett automatiserat hjälp-system som kombinerar Tandems t: slim X2-pump, Dexcoms G6 kontinuerliga glukosmonitor och en algoritm för justering av insulin, den lanserades i USA i januari 2020. Studien inkluderade data från 700 personer med typ 1-diabetes på Control-IQ (59% kvinnor, 87% vita, medianålder 39 år).

Efter tre månader deltog deltagarna:

  • Hade en genomsnittlig tid inom räckvidd (TIR) på 71% (det är 17 timmar per dag i målområdet).

Tillbringade bara 1,6% av tiden med glukosnivåer under 4 mmol/L och 27% av tiden med glukosnivåer över 10 mmol/L – båda var förbättringar.

CLIO-studien visar också signifikanta förbättringar av deltagarnas livskvalitet efter tre månader av användandet av Control-IQ. Deltagarna rapporterade större tillfredsställelse med sin insulinavgivningsanordning och dess inverkan på deras diabeteshantering, samt en signifikant minskning av den upplevda negativa effekten av diabetes. På samma sätt rapporterade nästan alla deltagare (96%) förbättrad sömnkvalitet efter tre månaders användning av Control-IQ – cirka 55% av dem rapporterade bra eller mycket god sömn, upp från cirka 20% i början av försöket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Följ mig på Instagram