23 juni 2019 |  Diabetes

To end the weekend in a perfect way

Det är en speciell känsla att runda av söndagskvällen med en så himla fin solnedgång. Jag traskade upp till en av mina absoluta favoritställen här på söder (och nära mig). Jag blir påmind om att jag blir faktiskt äldre när jag känner en känsla av lycka och harmoni genom att bara blicka ut över en fin miljö.

Den känslan fick mig att sätta mig ner och fundera på olika saker som jag vill dela med mig av innan jag släcker ner för natten.

Människokroppen är en otrolig sak. Ja, vi kan falla ihop och känna oss hjälplösa, men kroppen har också fantastiska sinnen. Den kan röra på sig, förflytta sig, känna värme och kyla och få oss att njuta.

Vikt är inte allt – hälsa är. Jag växte upp och kämpade med en ätstörning för under en period och nu när mitt fokus är på hälsa, känner jag mig mycket mer sammanförd till min kropp. Det är som att träffa en gammal vän jag inte har pratat länge om (och vi har mycket att hämta på). Att räkna, spåra och balansera varje bit mat eller dryck som går i min kropp är definitivt en utlösare för mig, men jag får veta vilken mat som gör min kropp frisk nu.

Det är okej att vara ledsen

Det finns ingen perfekt hälsozon. Det kommer att finnas dagar när jag inte kan ”slå” diabetes oavsett vad och kommer komma dagar när jag behöver ta hand om mig själv och inte fokusera på att bara äta saker jag vet att jag kan kontrollera bra. Livet behöver små stunder som att vara lika viktiga och just nu är det att vara glad, umgås med familj och vänner.

Till sist – Livet förändras. Det är viktigt att komma ihåg. Livet ser och kommer inte se likadant ut även om vi har en sjukdom som kommer behöva samma typ av behandling.

The human body is an incredible thing. Yes, it can fall apart and let you down, but it also holds amazing minds that dream up things like insulin and glucose pills that can save someone’s life and help you work around the parts of your body that can’t keep up anymore.

Weight isn’t everything — health is. I grew up battling an eating disorder and now that my focus is on health, and not weight, I feel much more connected to my body. It’s like meeting an old friend I haven’t talked to in a long time (and we have a lot to catch up on). Having to count, track and balance every bit of food or drink that goes in my body is definitely a trigger for me, but I’m getting to know what food makes my body healthy now.

It’s okay to be sad and let go.

There is no perfect health zone. There will be days when I can’t “beat” diabetes no matter what and there will be days when I need to treat myself and not focus on only eating things I know I can control well. Life needs little moments like that to stay sane and right now, the only path to staying happy I can see is one that embraces ups and downs and doesn’t try to turn them into a perfect straight road.

Last and most importantly: LIFE CHANGES. It is important to remember. Life looks and will not look the same even though we have a disease that will need the same type of treatment.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Whether prepping for a special occasion, waiting for your sensor to warm 😘 (💙) or just looking to brighten your everyday look, this is a must! I am obsessed 🤩🧡

Ole Henriksen - Truth Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer

@olehenriksen
...

Följ mig på Instagram