14 oktober 2018 |  Helg

MiniMed 670G

Jag vill börja med att tacka Medtronic för inbjudan till Schweiz, Lausanne. Det var två intensiva dagar men två helt magiska dagar! Målet med att åka dit var att lära mig mer om Medtronic’s pump MiniMed 670 g som har eller kommer att lanseras i Europa. I Sverige finns den redan! 

För typ 1 diabetiker i Sverige är den allmänna målsättningen att hba1c ska vara lägre 52. Baserat på vilka nivåer som kan bidra till att människor utvecklar det en ökad risk för diabeteskomplikationer. Behandlingar för att få ett bra hba1c värde för en diabetiker är MDI (dagliga injektioner), CGM (kontinuerlig glukosövervakning) eller insulinpump och CGM. Jag själv använder mig av MDI (sprutor dagligen) samt CGM (guardian connect). Då jag blev inbjudjuden av Medtronic för att höra mer om MiniMed 670g som nu har släppts i Europa är jag otroligt nyfiken och redo att göra ett byte. Från 16 år med sprutor till pump. 

Det är en så fantastisk innovation i diabetesteknik med denna pump eftersom låga blodsockernivåer kan vara ett hinder när syftet är att sänka hba1c-nivåerna.  

MiniMed 670g använder sensordata från CGM (kontinuerlig glukosövervakning) för att justera basalhastigheten var 5: e minut och svarar på kroppens insulinbehov, som kan skilja sig mycket från timme till dag och dag.

Pumpsystemet arbetar med en ny sensor – Guardian Sensor 3, som varar upp till 7 dagar (en potentiell dag längre än dagens sensorer), som läser glukosnivåerna och sänder dem via den nya Guardian Link 3-sändaren till pumpen. Den nya sensorn behöver kalibreras minst två gånger per dag, men pumpen behöver också kalibrera (men båda kan göras samtidigt), för att kontrollera att informationen översätts korrekt. 

Två ingenjörer från Medtronic arbetade på pumpens algoritm, som arbetar med 17 olika parametrar per dag, för att lära sig och anpassa sig till kroppens insulinbehov. Några av parametrarna inkluderar insulinkänslighet, fastande basal glukos och kroppens svar på dem. Men det finns också parametrar som bestäms av diabetesspecialisten, såsom kolhydratfrekvensen (hur många insulinhalter ges per gram kolhydrat) och aktiv insulintid (hur länge insulin verkar). 

MiniMed 670g har testats i USA med Novorapid, Apidra och Humalog insuliner, men Fiasp är för närvarande inte godkänt på denna plats för användning i pumpar, men det är i Storbritannien, så det är ett område för framtida studier. När människor väljer valet med sin diabetesspecialist att gå på MiniMed 670g, finns också ett supportprogram tillgängligt från Medtronic under de första 3 månaderna via en kontakt på telefonen, onlinechatt och digital information online.

Tillsammans med Rob Howe som använt pumpen i drygt 1 år

Det är här MiniMed 670g kommer in. Pumpen är baserad på vad som hänt tidigare. Alltså, du slipper att planera framtiden. Pumpen har element eller en ”förutsägningsbarhet” från sensorns data om i vilken riktning blodsockernivåerna rör sig och har även algoritmerna för att anpassa sig till hur den enskilda patientens diabetes beter sig sig. 

Pumpen lär sig av den enskilda och doserar insulin efter just dig.  

Efter att ha hört om forskningen bakom pumpen och dess utveckling är jag mer säker än någonsin att byta till denna pump. Jag vet att det finns olika typer av åsikter och jag kan enbart utgå från mig själv och vad jag har för behov. Jag tar även till mig att risken för att mitt hba1c kommer att gå upp något vid byte till denna pump, men sen när pumpen lärt känna mig, kommer det att sjunka. Tålamod är något som kommer behöva bli min bästa vän. 

/Sara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Whether prepping for a special occasion, waiting for your sensor to warm 😘 (💙) or just looking to brighten your everyday look, this is a must! I am obsessed 🤩🧡

Ole Henriksen - Truth Banana Bright+ Instant Glow Moisturizer

@olehenriksen
...

Följ mig på Instagram