24 april 2019 |  Diabetes

Combination of Diabetes and Eating Disorder

Warning. These picture and text can be triggered and don’t continue if you know you have problem with food.

Libre on my arm and still on injections.

För några år sedan hamnade jag i ett ohälsosamt mönster. En vardag som sakta men säkert skulle ta död på mig. Kombinationen av kolhydratsnål kost, för mycket cardio-träning och jobb blev min vardag ett fängelse. Jag hade hamnat så långt in i mörkret att jag inte kunde hitta ljuset. 

Att ha diabetes och en ohälsosam relation till mat är vanligare än vad vi tror. Förekomsten är dubbelt så hög att drabbas av matproblematik när man även har diabetes. 

Året var 2016, jag orkade inte ta mig till jobbet pga av näringsbrist, för mycket stress av jobb och blev det svart på vitt. Jag behövde hjälp. Det är svårt att som diabetiker, att få hjälp med både det psykiska och att fortfarande behålla en kontroll över innehållet i mat för att behålla en stabil blodsockernivå. 

Det jag vill säga med detta är att det går. Ingenting är omöjligt och jag äter idag allt. När jag väl fick hjälp lovade jag mig själv att ge hundra procent. Jag var livrädd att börja äta kolhydrater och hur jag skulle dosera insulin till det. Det var som jag fick börja om igen även med hur jag skulle hantera min diabetes. Det jag lärde mig under tiden var att det går att behålla en stabil blodsockernivå när man äter en massa kolhydrater och fett och det går att äta ”normalt” utan att det ska bli något maniskt och ohälsosamt. Att ta bort kolhydrater för mig är inget som kommer ske igen. Jag vill att ni ska veta att jag kan äta en kaka, till och med två kakor om jag så vill. 

Det finns ingen lätt väg ut. Det har varit och är fortfarande otroligt tufft. Men det jag är helt säker på, som jag påminner mig om, är att jag vet att jag aldrig vill hamna där jag en gång var. Jag vet att det krävs att jag än idag påminner mig själv om hur skönt det är att faktiskt vara ”frisk” och kunna njuta av en vardag som jag trivs med.

The year was 2016. It started out so simple. I just wanted to lose some weight. I ended up in a really bad pattern. The combination of a super low carbohydrate diet, too much cardio and work became my daily life -in a prison. 

Having diabetes and an unhealthy relationship with food is more common than we think. The incidence is twice as high as to suffer from food problems when you also have diabetes. Both type 1 and 2.

When I couldn’t get to work (low energy), I realized I needed help. It’s difficult as a T1D, to get professional help with both the psychic and still manage diabetes in the best way as possible. 

A healthy eating plan is a central part of managing Type 1 diabetes, along with insulin injections or a pump, and a program of physical activity. This means that a person with diabetes will have to focus on their food intake over a long period of time, which can sometimes lead to a problematic relationship with food and eating.

What I want to say with this is that it is possible. Today I have a good relationship with food, and I eat everything. And it is still possible to maintain a stable blood sugar level without becoming something manic and unhealthy. To remove carbs for me is not something that will ever happen again. I want you to know that I can for example eat a cake, even two cakes.

There is no easy way out. It has been and still is sometimes incredibly tough. But I know I never want to end up where I once was.
And it is possible to eat both pasta, cheese, salad, pizza, potatoes and ice-cream and still remain a healthy lifestyle with both weight and blood sugar. And to not forget, no anxiety! 

I am here for You. If you have questions, please ask!

Don’t hesitate to contact your local doctor to figure out how to get out of an unhealthy situation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Someone told me that Diabetes is not a barrier but a different path that brings lessons on strength, resilience, and the significance of self care 💕
Over the years, with many lows and highs - I’ve learned to not expecting everything to be perfect all the time.
...

Följ mig på Instagram