27 februari 2019 |  Event

4 mm kanyler för alla

Bilden nedan visar en kanyl på 4 mm och en på 8 mm. Skillnad, eller hur! Visste du att alla kan använda sig av 4 mm kanyler.

Som ni vet var jag i Berlin i fredags för att tillsammans med BD Diabetes Care prata om injektionsteknik. Det är ett ämne som för mig, idag, betyder oerhört mycket. Något som vi pratade om och som jag vill lyfta fram ännu en gång är hur viktigt det är som sprutbehandlad diabetiker byta nål.

Nålarna är enbart till för EN gångs injektion. Även så passar 4 mm kanyler ALLA oavsett kroppstyp.

Ett svängande blodsocker, oförklarliga hypoglykemier och ingen respons på höjda insulindoser. Det kan tyda på lipohypertrofi, en fettkudde som bildas när man injicerar insulinet upprepade gånger på samma ställe.

Det som även pratades om var hur man som injektionsbehandlad diabetiker ska undvika dessa fettknölar som heter lipohypertrofi. Jag vet själv hur svårt det kan vara att rotera (16 år av injektionsbehandling) och hur svårt det är att komma ihåg vart man senast injicerade. Men det går! Det finns speciella ”mallar” för både vuxna och barn som är riktigt bra. Jag använder de när jag använder mig av injektioner.

Är det så att du injicerar i en så kallad lipohypertrofi kan det vara så att du behöver injicera fler antal enheter insulin då kroppen inte tar upp insulinet, det ökar variationen i dina blodsockervärden och du kan få ”knölar/bölder” på kroppen som inte behöver vara där.

Nu i Sverige har vi en bra sjukvård men i andra länder så ökar detta kostnaderna delvis för att en person som injicerar i en lipohypertrofi behöver mer insulin. Detta går alltså att förebygga. Men det är inte kostnaderna som jag blev chokad över utan hur bra en diabetikers blodsockernivåer och hba1c kan bli genom att rotera och byta till 4 mm nålar.

/SM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

@saramoback

Följ mig på Instagram